JAN MUŽÁK - JEDNATEL

+420 244 401 993
muzak@markdistri.cz


VLADISLAV ŠEREDA - JEDNATEL

+420 244 401 993
sereda@markdistri.cz

KATEŘINA SERAFÍNOVÁ - KEY ACCOUNT

+420 244 401 993
serafinova@markdistri.cz

MARTINA BEŠŤÁKOVÁ - PR MANAGER

+420 602 212 738
bestakova@markdistri.cz

LYUBA URYADKO - REFERENTKA E-SHOPŮ

+420 241 773 818
uryadko@markdistri.cz

ŠÁRKA NĚMCOVÁ - VEDOUCÍ ODBYTU

+420 277 003 600
nemcova@markdistri.cz

DANA KŘOVÁČKOVÁ - BRAND MANAGER

+420 244 401 993
krovackova@markdistri.cz

TEREZA CÁBOVÁ - BRAND MANAGER

+420 244 401 993
cabova@markdistri.cz

TAMARA BUCHTOVÁ - BRAND MANAGER

+420 244 401 993
buchtova@markdistri.cz

PATRICIE VAĎUROVÁ - BRAND MANAGER

+420 244 401 993
vadurova@markdistri.cz